Hadits Tentang Kejujuran


 hadits kali ini tentang kejujuran setelah sebalulmnya saya telah mengepostkan hadits tentang

Tiga Amal Penolak Kesulitan & Kesusahan.

Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Sesungguhnya seseorang yang senantiasa berkata jujur hingga dia disebut sebagai "shiddiq" dan sesungguhnya dusta itu mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan itu mengantarkan ke neraka. Sesungguhnya seseorang yang senantiasa berdusta dia akan dituliskan di sisi Allah SWT sebagai "kadzdzab" (sang pendusta)".
(HR. Bukhari dan Muslim)

Anas RA berkata, "Dalam hampir setiap khutbahnya, Nabi SAW selalu berpesan tentag kejujuran. Beliau bersabda,
'Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Tidak ada agama bagi orang yang tidak konsisten memenuhi janji'." 
(HR Ahmad, Bazzar, Thobroni)

Rosululloh bersabda ;" tinggalkanlah urusan yang meragukanmu, lakukanlah suatu pekerjaan yang tak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu menyebabkan ketenangan sedangkan dusta menyebabkan kebimbangan( keraguan.)" (HR.Turmudzi)
Sungguh beruntung orang orang yang jujur dia begitu mulia dihadapan Allah. Tapi mengapa dari sekian banyak orang lebih banyak berdusta ketimbang berbuat jujur.
Parahnya lagi kita malah sering berbohing kepada tuhan (Allah), padahak kita sama ketahui kalau dia itu maha mengetahui atas segala yang kita lakukan.
Maka tak heran.

Dari hadits tentang kejujuran yang tertera diatas dapat disimpulkan bahwa kejujuran itu sangatlah istimewa, bahkan Nabi SAW sendiri menyampaikanya hamper di setiap khutbahnya.
Untuk itu janganlah takut untuk berkata jujur, karna kejujuran itu sendiri mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke syurga.
Sungguh ini perbuatan yang amat sederhana tapi dapat membawa kita ke tempat yang sangat istimewa dan yang selalu diinginkan oleh hamper semua orang yaitu syurga.
Dan pesan saya mari budayakan sipat jujur unutk membangun bangsa ini. Sehinga kita menjadi bangsa yang maju, makmur dan sejahtera.3 comments:

Post a Comment